Digital Garden of Paul

Digital optimisation over transformation

From: Menno Lanting.

De Babylonische spraakverwarring rondom digitalisering. Van modewoord naar realiteitszin. "Wat verstaan jullie eigenlijk onder de digitale transformatie?". Het is vaak de eerste vraag die ik stel bij organisaties die mij uitnodigen mee te kijken naar een dergelijk traject. Ik heb onderhand ervaren dat veel mislukkingen voortkomt uit het feit dat we onvoldoende stilstaan bij de beantwoording van deze vraag.

De opsplitsing naar 'optimalisatie' en 'transformatie' helpt al. De digitale optimalisatie gaat over het verlagen van de distributiekosten van het verspreiden van kennis. Denk aan het op een andere manier inrichten van je informatiestromen en online communiceren met je doelgroep. Veel organisaties zitten nog in deze fase.

Een digitale transformatie hangt veel meer samen met het vinden van een nieuw verdien- en organisatiemodel. Dat gaat om een wezenlijke verandering. Het creëren van een organisatie waarbij digitale middelen als kern geïntegreerd zijn om zo een voortdurend lerende organisatie te realiseren.

Vaak heb je eerst een optimalisatie nodig om het fundament te leggen voor een transformatie. Soms is de optimalisatie zo complex dat het verstandiger is om de transformatie apart te realiseren. Elke aanpak is te verdedigen als er maar duidelijkheid is over het einddoel.}

Digital optimisation over transformation